Polityka prywatności

TECHNOTRON METAL chce niniejszą polityką prywatności podkreślić swoje pełne zaangażowanie na rzecz bezpiecznego i opartego na zaufaniu postępowania w ramach korzystania z Internetu oraz ochrony prywatności i osobistych praw każdej osoby.

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wiąże się z koniecznością przekazywania swoich danych osobowych. Jednakże w określonych przypadkach potrzebujemy imienia i nazwiska użytkownika oraz jego adresu, jak i innych informacji, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Będziemy odpowiednio wskazywać na informacje, których podanie jest wymagane. Ponadto zapisujemy i przetwarzamy tylko te dane, które zostaną nam przekazane dobrowolnie lub automatycznie przez użytkownika. Dane osobowe podawane przez użytkownika (imię i nazwisko, adres itp. celem niebudzącego wątpliwości odróżnienia od klientów nazywających się tak samo lub podobnie) oraz dane dotyczące użytkowania są wykorzystywane z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych i zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych wyłącznie w celu realizacji umowy, rozliczenia oraz poradnictwa i własnych działań marketingowych.

1. Jakie dane osobowe są gromadzone i w jaki sposób są przetwarzane?

a. Automatyczne gromadzenie danych

W ramach wizyty na naszych stronach internetowych użytkownik może poruszać się swobodnie i anonimowo po wszystkich naszych stronach internetowych, które są ogólnie dostępne. Wizyta użytkownika na naszych stronach internetowych jest rejestrowana wyłącznie anonimowo do celów statystycznych oraz optymalizacji naszej witryny internetowej, a także utrzymania bezpieczeństwa systemowego, co nie wiąże się z zapisywaniem danych osobowych. Zarejestrowaniu podlega przy tym nazwa domeny lub adres IP dostawcy usług internetowych, system operacyjny komputera użytkownika oraz typ przeglądarki. Automatyczny zapis obejmuje również strony internetowe, z których użytkownik przeszedł na naszą stronę, a także strony internetowe odwiedzane u nas, datę dostępu oraz czas trwania wizyty. Powiązanie tych danych z konkretną osobą oraz tworzenie profili użytkowników na ich podstawie nie jest możliwe. Poszczególni użytkownicy pozostają całkowicie anonimowi. Celem zapewnienia funkcji kosza zakupowego w naszym sklepie i zwiększenia komfortu korzystania z naszej oferty online, zapewnienia określonych funkcjonalności i jednoznacznego przyporządkowania zleceń/zamówień do konkretnego użytkownika jako naszego klienta wykorzystujemy sesyjne pliki cookie. Ponadto nie śledzimy ścieżki wyszukiwania dokonywanego przez użytkowników.

b. Gromadzenie danych osobowych

W ramach procedury składania zamówień lub przesyłania zapytań użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych. Są to jedyne dane osobowe, które gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy.

2. W jakim celu gromadzimy dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika gromadzimy i zapisujemy w celu badania rynku oraz opinii publicznej, a ponadto tylko o tyle, o ile jest to niezbędne do realizacji i przetwarzania zamówienia, i wyłącznie w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika, przykładowo na utworzenie konta klienta lub subskrybowanie naszego newslettera. Dane osobowe przekazane przez użytkownika są przez nas traktowane z zachowaniem poufności i przekazywane podmiotom zewnętrznym tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji zleceń, przykładowo celem przekazania dostawcom danych dotyczących zamówienia. Gromadzone dane osobowe są przez nas wykorzystywane do celów potwierdzenia tożsamości, odniesienia się do zapytań oraz realizacji zamówień. Aby możliwe było odnoszenie się do zapytań, dane użytkownika są zapisywane w naszej bazie interesantów, jednakże nie są one wykorzystywane do celów innych, niż odniesienie się do zapytania. Zwracamy uwagę, ze w regularnych odstępach przekazujemy użytkownikom optymalizacje produktów i cen odnoszące się do grup naszych towarów.

3. Kiedy gromadzone są dane osobowe?

Dane osobowe są zapisywane wraz z wysłaniem zamówienia lub zapytania. Do tego momentu nie zapisujemy żadnych danych, zatem użytkownik może zapoznawać się z naszymi artykułami w sposób całkowicie anonimowy.

4. Komu udostępniane są dane osobowe?

Nasi pracownicy mają dostęp do danych użytkownika, o ile realizują i pilotują sprawy z nim związane. Są oni ponadto obowiązani do przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w ramach konkretnej i uzasadnionej realizacji zadań. Zostali oni poinstruowani, że obowiązek ten zachodzi również po zakończeniu czynności. Ponadto nasi pracownicy zostali gruntownie przeszkoleni w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, poinformowani o poufności w zakresie ochrony danych, a także zobowiązani do nieujawniania danych osobowych i pouczeni o sankcjach karnych w przypadku naruszenia powyższego.

W żadnym wypadku nie użyczamy, ani nie odsprzedajemy danych osobowych użytkownika lub danych odnoszących się do niego podmiotom zewnętrznym, aby mogły je one wykorzystywać. Dane osobowe są wykorzystywane tylko do realizacji zleceń, do udzielenia odpowiedzi na pytania oraz w celach wewnętrznego sporządzania anonimowych statystyk. Wyjątki dotyczą jedynie usług zażądanych przez użytkownika, które obejmują wyrażenie zgody na wykorzystywanie jego dalszych danych, a także przekazywania jego danych instytucjom państwowym i urzędom zgodnie z regulacjami ustawowymi. Dane gromadzone i zapisywane za zgodą użytkownika przekazujemy partnerom biznesowym w ramach porozumień umownych, jeśli jest to niezbędne do realizacji interesu użytkownika. Podobnie jak nasi pracownicy, również nasi partnerzy biznesowi (i ich pracownicy) są obowiązani do przestrzegania regulacji w zakresie ochrony danych zgodnie z ustawą o ochronie danych, względnie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

5. Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych?

a. Cofnięcie zgody

Jeśli wymagana była zgoda użytkownika na wykorzystywanie jego danych osobowych, ma on prawo cofnąć ją w każdym momencie, wysyłając stosowną informację pocztą na adres Pan imię i nazwisko, firma, ulica, kod pocztowy miasto, kraj  lub wiadomość e-mail na adres e-mail – trzeba wpisać oficjalnego, przeszkolonego, widniejącego w dokumentach, inspektora danych w Technotron Metal.

b. Przenoszenie danych

Użytkownik ma prawo zażądać przekazania danych, które przetwarzamy automatycznie w oparciu o jego zgodę lub w celu realizacji umowy, sobie lub podmiotowi zewnętrznemu w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Jeśli użytkownik żąda bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi przetwarzającemu, odbywa się to o tyle, o ile jest wykonalne technicznie.

c. Usunięcie danych osobowych

Zapisane dane osobowe zostają usunięte, jeżeli użytkownik strony internetowej i/lub klient cofnie zgodę na zapisywanie, o ile ich znajomość przestaje być niezbędna do celu realizowanego poprzez ich zapisywanie lub jeśli ich zapisywanie jest niedopuszczalne ze względu na pozostałe przyczyny mające swoje uzasadnienie w przepisach prawa. Nie dotyczy to danych zapisywanych w celach rozliczeniowych oraz księgowych.

6. W jaki sposób zapewniane jest przestrzeganie regulacji z zakresie ochrony danych osobowych i innych stosownych przepisów prawa?

Zapewniamy stosowanie wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, by zagwarantować należytą ochronę danych osobowych użytkownika.

7. Pliki cookie

Ta strona internetowa korzysta z tzw. plików cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie na komputerze użytkownika. Umożliwiają one rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika oraz analizę korzystania ze strony internetowej. Dane gromadzone poprzez zapisywanie plików cookie nie mogą być analizowane w powiązaniu z konkretną osobą. Są one wykorzystywane jedynie celem analizy oraz optymalizacji strony internetowej. Można uniemożliwić instalowanie plików cookie przez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki; zwracamy jednakże uwagę, że skutkiem tego może być brak możliwości korzystania z pełnego zakresu funkcji tej strony internetowej.

8. Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z serwisu analizy webowej Google Analytics prowadzonego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, tj. pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje wygenerowane przez plik cookie w zakresie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (wraz z adresem IP) są przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google będzie korzystać z tych informacji celem analizowania korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, zestawiania raportów o aktywnościach na stronie internetowej dla jej operatora oraz świadczenia dalszych usług wiążących się z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu. Również Google będzie ewentualnie przekazywać te informacje podmiotom zewnętrznym, jeśli jest to ustanowione przepisami prawa lub jeśli podmioty zewnętrzne przetwarzają te dane z upoważnienia Google. Google w żadnym wypadku nie będzie powiązywać adresu IP z innymi danymi Google. Można zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu tych informacji do Google Inc., pobierając i instalując wtyczkę przeglądarkową dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Zwracamy jednakże uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, iż nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie.

9. Google Remarketing oraz AdWords

a. Stosowanie funkcji remarketingu lub funkcji „podobnych grup docelowych” Google Inc.

Na naszej stronie internetowej stosujemy funkcję remarketingu lub funkcję „podobnych grup docelowych” Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Ta funkcja służy celowi analizy preferencji użytkowania oraz zainteresowań odwiedzających. Celem dokonywania analizy korzystania ze stron internetowych, która stanowi podstawę do tworzenia ogłoszeń reklamowych opartych na zainteresowaniach, Google instaluje pliki cookie. Za pośrednictwem plików cookie rejestrowane są wizyty na stronie internetowej oraz zanonimizowane dane dotyczące korzystania ze strony internetowej. Dane osobowe odwiedzających stronę internetową nie są zapisywane. Jeśli użytkownik odwiedzi w późniejszym terminie inną stronę internetową w sieci Google Display, zostaną wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem będą uwzględniać wywołane zakresy produktów i informacji. Dane użytkownika mogą być przekazywane również do USA. W odniesieniu do przekazywania danych do USA Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO ze względu na uzasadniony interes celowego kierowania materiałów reklamowych do odwiedzających stronę internetową poprzez wyświetlanie odwiedzającym stronę internetową oferenta spersonalizowanych, odnoszących się do zainteresowań materiałów reklamowych, kiedy wchodzą oni na inne strony internetowe w sieci Google Display.

b. Stosowanie Google Adwords Conversion-Tracking

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy program reklamy online „Google AdWords” oraz w jego ramach Conversion-Tracking (analiza czynności odwiedzającego). Google Conversion Tracking to serwis analityczny Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli użytkownik kliknie ogłoszenie wyświetlane przez Google, następuje zainstalowane pliku cookie w zakresie conversion-tracking na komputerze użytkownika. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych, i nie służą tym samym identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony niniejszej witryny internetowej, zaś ważność pliku cookie jeszcze nie upłynęła, wówczas Google oraz my jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik kliknął ogłoszenie i nastąpiło przekierowanie do danej strony. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Tym samym pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje, które są pozyskiwane przy użyciu pliku conversion-cookie, służą do sporządzania statystyk konwersji. W ten sposób dowiadujemy się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli jedno z naszych ogłoszeń i zostali odesłani do strony internetowej opatrzonej tagiem conversion-tracking. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które pozwoliłyby osobiście zidentyfikować użytkowników. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) f RODO ze względu na uzasadniony interes celowego kierowania materiałów reklamowych oraz analizy skuteczności i efektywności tej reklamy.

Użytkownik ma prawo z przyczyn, które wynikają z jego szczególnej sytuacji, sprzeciwić się w każdym momencie przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych, opartemu na art. 6 (1) f RODO. Użytkownik może w tym zakresie trwale dezaktywować wykorzystywanie plików cookie przez Google, korzystając z poniższego linku oraz pobierając udostępnioną tam wtyczkę i instalując ją: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl Alternatywnie użytkownik może dezaktywować wykorzystywanie plików cookie przez oferentów zewnętrznych, otwierając stronę dezaktywacji inicjatywy reklamy sieciowej (Network Advertising Initiative) pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i realizując wyszczególnione tam instrukcje dotyczące opt-out. Bliższe informacje dotyczące remarketingu Google oraz stosowna Polityka Prywatności są dostępne pod adresem: https://www.google.com/privacy/ads/

10. YouTube oraz Facebook

a. YouTube

Korzystamy z umieszczonych materiałów wideo YouTube, serwisu YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („YouTube”). YouTube to platforma wideo, na której użytkownicy mogą umieszczać materiały wideo i je upubliczniać. W odniesieniu do materiałów wideo YouTube zintegrowanych na naszej stronie internetowej aktywowany jest zaawansowany tryb ochrony danych w ramach YouTube. Pozwala to zagwarantować, że YouTube nie zapisuje żadnych informacji na temat użytkownika podczas zwyczajnego otwierania naszej oferty internetowej. Warto mieć jednak na uwadze, że materiały wideo YouTube zintegrowane z naszą ofertą internetową w każdym przypadku nawiązują połączenie z YouTube, o ile użytkownik kliknie i obejrzy wideo YouTube. Dzieje się tak celem zagwarantowania transmisji wideo w kategoriach technicznych. Przez nawiązanie połączenia dane są transmitowane do YouTube. YouTube również zapisuje pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli w momencie otwarcia naszej witryny internetowej użytkownik jest zalogowany jako członek YouTube, wówczas YouTube ma możliwość przyporządkowania kontu użytkownika preferencji korzystania ze strony. Jeśli użytkownik nie życzy sobie takiego przyporządkowywania, wówczas przed wejściem na naszą stronę internetową musi wylogować się ze swoich kont YouTube oraz Google oraz usunąć stosowne pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Bliższe informacje w zakresie gromadzenie, przetwarzania oraz wykorzystywania danych przez YouTube są dostępne w Polityce Prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

b. Facebook

Oferent korzysta na stronie internetowej z funkcji remarketingu „Custom Audiences” Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Dzięki tej funkcji oferent może ukierunkować reklamę na odwiedzających stronę internetową poprzez wyświetlanie odwiedzającym stronę internetową spersonalizowanych, odnoszących się do zainteresowań Facebook-Ads, jeśli odwiedzają sieć społecznościową Facebook. Aby możliwa była realizacja tej funkcji, na stronie internetowej oferenta implementowany jest remarketing tag Facebook. Ten tag nawiązuje podczas odwiedzania strony internetowej bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook otrzymuje informację o tym, którą z naszych stron internetowych użytkownik odwiedził. Facebook przyporządkowuje tę informację osobistemu kontu użytkownika Facebook. Bliższe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz stosownych praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Facebook na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/.  

11. Szyfrowanie SSL

Ta strona wykorzystuje ze względów bezpieczeństwa oraz celem zabezpieczenia transmisji poufnych treści, np. zapytań, które użytkownik wysyła do nas, szyfrowanie SSL. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie wiersza adresowego przeglądarki z „http://” na „https://” i po symbolu zamka w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL jest aktywne, wówczas dane, które użytkownik nam przekazuje, nie mogą być odczytywane przez podmioty zewnętrzne.

12. Newsletter

Nasz ukazujący się regularnie newsletter może zostać anonimowo zamówiony i subskrybowany przez każdego użytkownika. Abyśmy mogli zwrócić się bezpośrednio do użytkownika, prosimy o podanie nazwiska i imienia. Oprócz adresu e-mail użytkownika potrzebujemy również jego potwierdzenia, że jest on posiadaczem podanego adresu e-mail i wyraża zgodę na otrzymywanie. Te dane są gromadzone wyłącznie w celu przesyłania użytkownikowi newslettera i udokumentowania naszego uprawnienia w tym zakresie. Zamówienie newslettera oraz zgodę użytkownika na zapisanie adresu e-mail można cofnąć w każdym momencie.

13. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zapewniamy, że zapisujemy dane osobowe użytkowników z uwzględnieniem wszystkich środków technicznych oraz organizacyjnych w taki sposób, by nie były one dostępne dla podmiotów trzecich. W przypadku komunikacji mailingowej nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych, wobec czego w odniesieniu do informacji poufnych zalecamy korzystanie z korespondencji drogą pocztową.

14. Kontakt

Jeśli pojawiają się wątpliwości co do ochrony danych w TECHNOTRON METAL, można zgłosić się do naszego inspektora ochrony danych osobowych, który jest do dyspozycji również w przypadku uwag i skarg. Naszym inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan imię i nazwisko, firma, ulica, kod pocztowy miasto, kraj / Tel./ Mobil/ Mail:

Oczywiście użytkownik może zwrócić się również jako podmiot, którego dane dotyczą, do krajowych organów ochrony danych. Urząd Ochrony Danych Osobowych https://www.uodo.gov.pl/pl

Produkty na miarę

Niech twoja wyobraźnia działa w pełni.
Możemy wykonać elementy ogrodzenia dopasowane do Twoich potrzeb.

Z nami zaoszczędzisz

Ogrodzenia są produkowane przez nas samych. Jako producent możemy zaoferować najlepsze ceny.

Dostarczamy do ciebie

Chętnie zorganizujemy transport do Ciebie.
Możesz również odebrać towar sam.

Przykładowy sklep

Odwiedź nasze centrum sprzedaży we Frydku-Mistku (Příborská 1494).

Zobacz na mapie
Sales t./cond   •   Polityka prywatności